Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

corriente

adj
1 [que corre] corrent.
2 [moneda] corrent.
3 [recibo, peridico] darrer -a [que s'ha rebut].
4 [tiempo actual] corrent. El diez del mes corriente, el deu del mes corrent.
5 [comn] corrent.
6 [ordinario] corrent, ordinari -ria. Una tela corriente, una tela corrent.
7 [estilo] fluid -a, gil.
8 [acostumbrado] habitual, freqent, corrent. Esto es aqu un espectculo corriente, aix s aqu un espectacle habitual.
9 [en regla] preparat -ada, disposat -ada, en regla. Tiene corriente su documentacin, teniu preparada la vostra documentaci.
10 [al da] al corrent, al dia. Va corriente en el pago de la contribucin, est al corrent en el pagament de la contribuci.
11 corriente y moliente fam corrent, ordinari, habitual, usual.
12 salirse de lo corriente sortir de la norma (o del normal, o de l'ordinari).

f
13 [masa fluida] corrent m. Una corriente de aire, un corrent d'aire.
14 [movimiento de un fluido] corrent m. La corriente del ro, el corrent del riu.
15 elect corrent m. Cerrar la corriente, tancar el corrent.
16 fig corrent m. Hasta en esto es preciso seguir la corriente, fins en aix cal seguir el corrent.
17 al corriente [al tanto] al corrent.
18 al corriente [sin atraso] al corrent.
19 contra la corriente [navegar] contra corrent.
20 contra la corriente contra (o a contra) corrent.
21 corriente alterna elect corrent altern.
22 corriente continua elect corrent continu.
23 corriente elctrica elect corrent elctric.
24 dejarse llevar de la (o por la) corriente deixar-se dur pel corrent.
25 estar al corriente estar al corrent.
26 llevar la corriente fig seguir la veta.
27 poner al corriente posar al corrent.
28 ponerse al corriente posar-se al corrent.
29 seguir la corriente [la moda] seguir el corrent.
30 tener al corriente tenir al corrent.
Enciclopdia Catalana
Abreviacions