Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

dejar

v tr
1 deixar. He dejado al nio con mis padres, he deixat el nen amb els meus pares. Djalo ir a la fiesta, deixa'l anar a la festa. Dejar estril una tierra, deixar estril una terra.
2 [olvidar] deixar. Me lo he dejado en casa, m'ho he deixat a casa.
3 deixar, abandonar. Por ella ha dejado a la mujer y los hijos, per ella ha deixat la dona i els fills.
4 deixar, cessar. Esto ha dejado de tener inters, aix ha deixat de tenir inters. Dej de estudiar, va deixar d'estudiar.
5 parar. Ha dejado de llover, ha parat de ploure.
6 donar, produir. Sus negocios le han dejado grandes beneficios, els seus negocis li han donat grans beneficis.
7 deja eso! (o djalo!, o djalo estar!) deixa-ho crrer!
8 dejar aparte deixar de banda.
9 dejar atrs deixar endarrere (o darrere, o enrere).
10 dejar caer fig deixar caure. Mientras hablbamos dej caer que quera abandonar los estudios, mentre parlvem va deixar caure que volia abandonar els estudis.
11 dejar correr deixar crrer.
12 dejar decir (o hablar) deixar dir (o parlar).
13 dejar dicho fer dir, avisar. Dej dicho que no me molestara nadie, vaig fer dir que no em molests ning.
14 dejar que deixar, permetre de. Deja que tu mujer trabaje, deixa treballar la teva dona. Djale que se defienda, deixa'l defensar-se.
15 dejar (o dejar mucho, o bastante) que desear deixar (o deixar molt, o bastant) a desitjar.
16 dejmoslo as deixem-ho aix.
17 no dejar de no deixar de. No dejes de llamarme, no deixis de trucar-me.
18 no dejes para maana lo que puedes hacer hoy el que puguis fer avui, no ho deixis per a l'endem (o no ho esperis fer dem).
19 si me dejan si m'ho deixen fer, si m'ho permeten.

v pron
20 fer-se. El fro se deja ya sentir, el fred ja es fa sentir.
21 deixar-se. Dejarse llevar por la multitud, deixar-se portar per la multitud.
22 [descuidarse] deixar-se, deixar-se anar.
23 dejarse caer fig i fam deixar-se caure. Se dej caer por la reunin, es va deixar caure a la reuni.
24 dejarse convencer deixar-se convncer.
25 dejarse de deixar-se de. Djate de tonteras, deixa't de bestieses.
26 dejarse ir deixar-se, deixar-se anar.
27 dejarse llevar por deixar-se dur (o portar) per. Dejarse llevar por los celos, deixar-se dur per la gelosia.
28 dejarse rogar fer-se pregar.
29 dejarse ver fam deixar-se veure. Por fin se dej ver, a la fi es deix veure.
Enciclopdia Catalana
Abreviacions