Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

excitació

f. [LC] Acció d'excitar o d'excitar-se; l'efecte. Excitació a combatre, a la revolta. Excitació de l'organisme.
f. [ZOA] [QU] Estat d'activitat estimulada d'un individu unicel·lular o pluricel·lular o de qualsevol dels seus òrgans o sistemes.
f. [FIF] Augment de l'energia en un sistema microfísic.
[FIF] excitació magnètica a) Creació d'un camp magnètic per un corrent elèctric.
[FIF] excitació magnètica b) Magnitud electromagnètica que equival al producte del nombre d'espires per la intensitat del corrent.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions