Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

regulació

f. [LC] Acció de regular; l'efecte. Regulació del trànsit.
f. [EI] Mode de funcionament d'un sistema, d'un aparell automàtic, etc., consistent a comparar la magnitud a regular i la de referència a fi que dos valors siguin com més pròxims millor.
f. [EI] Correcció o ajust del funcionament d'un aparell, d'una màquina, d'un mecanisme, de la marxa d'un procés, etc., per tal d'obtenir-ne un resultat determinat o el màxim rendiment.
f. [EI] En una màquina o un conjunt de màquines, adaptació permanent a llurs necessitats d'utilització de la potència fornida per un motor, per una màquina, etc.
f. [MD] [BI] Capacitat d'una cèl·lula, d'un teixit o d'un organisme per a reaccionar a diversos estímuls, amb tendència a limitar les pertorbacions que se'n poguessin derivar i a mantenir l'equilibri fisiològic dins uns límits de tolerància.
f. [OP] Conjunt d'obres fluvials fetes per tal d'evitar les inundacions, mantenir el règim d'un curs d'aigua dins uns límits, etc.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions