Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

infinit2 -a

adj. [LC] Que no té fi, sense límit. La seva saviesa és gairebé infinita.
adj. [MT] En mat., més gran que qualsevol quantitat assignable de la mateixa espècie.
adj. [LC] Inconcebiblement gran, immens. Una varietat infinita d'objectes. Té una paciència infinita. Té infinites obligacions.
adj. [FL] En gram., que no presenta morfemes de temps i de persona. Forma verbal infinita.
m. [LC] [FS] [MT] Allò que és infinit.
m. [MT] Magnitud inabastable.
m. [MT] Signe que serveix per a designar aquesta magnitud.
[LC] a l'infinit loc. adv. Més enllà de tot límit assignable.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions