Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

mohíno -na

adj
1 [melancólico] moix -a, mústic -iga, trist -a.
2 [disgustado] amoïnat -ada, emmurriat -ada, enutjat -ada, emmorronat -ada.
3 [reses] negre -a.
4 [mulo] somerí -ina.

m
5 ornit [rabilargo] garsa blava f.

f
6 [enojo] amoïnament m, emmurriament m, empipament m, enuig m.
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions