Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

gato

m
1 zool [Felis catus] gat, moix.
2 [ratonera] ratera f.
3 [carpintería] grapa f, gafet.
4 [para sujetar] serjant, gat d'escaleta, gat.
5 [armas] gat.
6 tecnol [elevador] gat, cric.
7 fig, fam i p fr [ratero] lladregot, pispa.
8 fig, fam i p fr [astuto] murri, gat vell.
9 fig, fam i p fr madrileny.
10 buscarle tres pies al gato fig i fam cercar (o buscar) tres (o cinc) peus al gat.
11 caer de pie como los gatos fig i fam caure de potes (o de quatre potes) com els gats.
12 comerse la lengua el gato empassar-se (o menjar-se) la llengua.
13 cuando el gato no está los ratones bailan quan el gat no hi és les rates ballen (o van per la cuina).
14 cuatro gatos fig i fam quatre gats. A la reunión solo fueron cuatro gatos, a la reunió només hi anaren quatre gats.
15 dar gato por liebre fig i fam donar (o vendre) gat per llebre (o garsa per perdiu).
16 de noche todos los gatos son pardos de nit tots els gats són negres.
17 el Gato con botas el Gat amb botes.
18 gato cerval zool [lince] linx, gat cerval.
19 gato de algalia zool civeta, gat d'algàlia.
20 gato de angora zool gat d'angora.
21 gato escaldado del agua fría huye fig i fam gat escaldat, amb aigua tèbia en té prou.
22 gato montés zool [Felis sylvestris] gat salvatge.
23 gato persa zool gat persa.
24 gato siamés zool gat siamès.
25 gato viejo fig i fam [persona astuta, experimentada] gat vell. No le engañarás: es gato viejo, no l'enganyaràs: és gat vell.
26 haber gato encerrado fig i fam haver-hi gat amagat.
27 hasta el gato (o hasta el último gato) del més gran al més petit. Fueron todos, hasta el gato, hi anaren tots, del més gran al més petit.
28 hasta el gato (o hasta el último gato) tot déu, tothom, fins les criatures. Eso lo sabe hasta el gato, això ho sap tot déu.
29 hasta los gatos quieren (o gastan p fr) zapatos fig i fam com més en tenen, més en volen.
30 lavarse a lo gato fig i fam rentar-se com els gats.
31 llevar (o llevarse) el gato al agua fig i fam guanyar el capítol, ficar-s'ho a la butxaca.
32 ni un gato fig i fam ni una ànima. No hay ni un gato, no hi ha ni una ànima.
33 vivir como perros y gatos estar com gat i gos (o com el gat i el gos).
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions