Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

mojado -da

adj
1 moll -a, mullat -ada.
2 fam i p fr [abatido] moix -a, mústic -a.
3 [en fonética] palatal.

f
4 mullada, mullament m.
5 agr [medida] mujada.
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions