Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

esperantisme

m. [LC] Moviment que promou la difusió de l'esperanto com a idioma auxiliar universal.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions