Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 2658/3

Títol

okupa o ocupa? 

Resposta

ocupa 

La denominació ocupa s'ha adaptat en català (amb una c) per designar la persona que ocupa un habitatge o un local deshabitat sense el consentiment del propietari. 

També s'utilitza aquesta forma, com a adjectiu, per fer referència a tot allò relatiu o pertanyent als ocupes. Per exemple: 

Els ocupes viuen al pis de dalt.

El moviment ocupa de la ciutat ha iniciat un nou projecte.

 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic especialitzat .Ciències socials
Lèxic .Lèxic general
Abreviacions