Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6835/1

Títol

passos o passes? 

pas o passa? 

plural de pas i plural de passa 

Resposta

passos (plural de pas
passes (plural de passa

Malgrat que els mots pas i passa tenen significats molt propers i es poden considerar sinònims parcials, cal distingir-los i sobretot cal no abusar del mot passa, que té un ús molt més restringit.

El mot pas (en plural, passos) té un sentit molt ampli i general. Designa el moviment que fa una persona o un animal quan camina, alçant i avançant un peu fins a tornar-lo a posar a terra. Per exemple:

El culpable va fer un pas endavant.
Fa els passos tan llargs que no l'atrapo mai.

També es fa servir en expressions amb sentit figurat, per exemple:

Ha fet un pas en la direcció correcta.
Amb aquest programa podràs retocar les fotografies en només tres passos.

A més, apareix en expressions fixades, com ara anar pas a pas, fer el primer pas, fer un gran pas, fer un pas fals, marcar el pas, etc.

En canvi, el mot passa (en plural, passes), es fa servir especialment quan es compta el nombre de passos en una marxa. Per exemple:

Tenim l'hotel a quatre passes.
Van trobar el cotxe deu passes més lluny.
 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic general
Abreviacions