Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

moviment rectiliniTERMCAT
Abreviacions