Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

moviment rectilini uniformeTERMCAT
Abreviacions