Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

moviment estroboscòpicTERMCAT
Abreviacions