Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

monumento

m
1 monument.
2 crist [altar] monument.
3 fig [obra de valor] monument.
4 fig i fam [persona atractiva] monument, bellesa f.
5 monumento funerario monument funerari.
6 monumento nacional monument nacional.
Enciclopdia Catalana
Abreviacions