Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

document

m
1 documento.
2 dr [escriptura] documento.
3 document de crèdit dr documento de crédito.
4 document nacional d'identitat dr documento nacional de identidad.
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions