Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

fibra

f. [BO] [IT] [BI] Element flexible i filiforme que entra en la composició dels teixits orgànics. Les fibres musculars. Les fibres nervioses.
f. [BO] [BI] En bot., cèl·lula vegetal generalment morta, molt allargada, de parets gruixudes i sovint lignificades, que té una funció mecànica.
[HO] fibra alimentària Part dels aliments vegetals que resisteix l'acció dels enzims digestius.
f. [LC] Substància o producte filamentós o que es pot reduir a filament. Fibra de cànem, de lli.
[IQ] fibra acrílica Fibra tèxtil constituïda per un polímer sintètic de cadena llarga compost per unitats acrilonitrils.
[IT] fibra de coco Fibra tèxtil procedent del recobriment filamentós de la closca del fruit del cocoter.
[AF] fibra de paper Element constitutiu del paper, format normalment per cadenes de cel·lulosa, lignits, etc.
[IQ] fibra de vidre Filament obtingut per extrusió del vidre, emprat sobretot en la fabricació d'aïllants.
[TC] [CO] [IN] fibra òptica Fibra formada per diverses capes de compostos del silici, de diàmetre molt petit, que té la propietat de transmetre la llum a grans distàncies amb molt poca atenuació, emprada en telecomunicacions.
[LC] [IT] fibra tèxtil Matèria tèxtil de longitud limitada caracteritzada per unes propietats idònies de resistència per a tot el procés tèxtil i per al seu ús posterior.
f. [AQ] [OP] Element filiforme en què es pot imaginar descompost un material, considerat homogeni, per tal d'estudiar i definir el tipus d'esforç a què és sotmès. Fibra comprimida, estirada.
[AQ] [OP] fibra neutra Línia teòrica formada per les fibres que, en un element estructural, com ara una biga, un suport, etc., sotmès a flexió, no treballen ni a tracció ni a compressió.
f. [BO] Arrel filiforme.
f. [LC] Vigor, energia.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions