Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

oració

f. [LC] Discurs pronunciat en públic. Una oració fúnebre. L'oració inaugural.
f. [FL] [LC] Forma lingüística delimitada per dues pauses que té independència sintàctica i, des d'un punt de vista estructural, normalment consta d'un subjecte i un predicat. Oració enunciativa, interrogativa, imperativa. Oració afirmativa, negativa. Oració activa, passiva. Oració copulativa. Oració predicativa.
[FL] oració clivellada Oració en la qual es focalitza un element fent-lo aparèixer com a atribut d'una oració copulativa davant d'una oració de relatiu.
[FL] oració composta Oració que conté més d'una construcció lingüística dotada de subjecte i predicat.
[FL] oració simple Oració que conté un únic subjecte i predicat.
f. [FL] [LC] Clàusula 2 . Oració substantiva, adjectiva, adverbial.
[FL] oració completiva Oració subordinada que funciona com a complement directe o subjecte gramatical de l'oració principal.
[FL] oració principal Oració que, en una oració composta, no depèn de cap altra, i a la qual se subordinen una o unes altres oracions.
[FL] oració relativa [o oració de relatiu] Oració subordinada introduïda per un pronom relatiu.
[FL] oració subordinada Oració que, en una oració composta, depèn sintàcticament d'una altra oració.
f. [LC] [RE] Prec, súplica, deprecació, que es fa a Déu o, en el catolicisme, també als sants. Dir una oració. Llibre d'oracions. L'oració del capvespre. Tocar l'oració. A toc d'oració.
f. [LC] [RE] Elevació de la ment a Déu per exalçar-lo, demanar-li perdó, demanar-li mercès o regraciar-lo. Fer oració. Estar en oració. Oració mental. Oració vocal.
[LC] [RE] oració dominical Parenostre .
f. pl. [LC] [RE] Doctrina cristiana elemental. Aprendre, saber, les oracions.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions