Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

temperatura

f. [LC] [FIF] [FIM] [GG] Magnitud termodinàmica definida per l'equilibri tèrmic de manera que, quan el seu valor és igual en dos sistemes, no flueix calor entre ells i, quan el seu valor és diferent, la calor flueix des del sistema amb valor més elevat al sistema amb valor més baix d'aquesta magnitud. Una temperatura alta, baixa. Una temperatura de 20 °C. La temperatura normal del cos humà.
[FIF] temperatura absoluta Temperatura expressada en l'escala absoluta o Kelvin, els valors de la qual són inferiors en 273,15 graus als de l'escala centígrada de Celsius, i el 0 de la qual constitueix el límit inferior absolut de les temperatures possibles.
[LC] [FIF] temperatura ambient Temperatura de l'atmosfera que envolta un cos, referit normalment a la temperatura ordinària.
[FIF] [QU] temperatura crítica Temperatura d'un gas per damunt de la qual és impossible de liquar-lo únicament per un augment de pressió.
[FIF] temperatura d'inversió Temperatura per sobre de la qual la temperatura d'un gas augmenta en expandir-se aquest a entalpia constant.
[AQ] [FIF] temperatura de color Temperatura absoluta del cos negre per a la qual les ordenades de la corba de distribució espectral de l'emissió són aproximadament proporcionals a les de la radiació considerada.
[AQ] [FIF] temperatura de luminància Temperatura absoluta del cos negre que posseeix, per a una longitud d'ona determinada, la mateixa densitat espectral de luminància que el cos radiant considerat.
f. [MD] Expressió numèrica del grau de calor de l'organisme.
f. [MD] Febre 1 . Avui el malalt té un excés de temperatura. Avui el malalt té temperatura.
[MD] [FIF] temperatura basal Temperatura del cos d'un individu en dejú, en repòs i en un ambient d'uns 20 °C.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions