Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

impropi -òpia

adj. [LC] Que no és adient amb les circumstàncies, amb la manera d'ésser d'algú o d'alguna cosa. Fa una calor impròpia del mes que som. Aquest llenguatge és impropi d'un cavaller.
adj. [LC] Que no expressa exactament, amb propietat, la idea. És una manera de dir impròpia.
adj. [LC] No format normalment.
adj. [LC] No pròpiament així anomenat.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions