Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6878/4Darrera versió: 12.03.2020

Títol

Formació de mots: el truncament en noms comuns i adjectius 

'profe' o 'professor'?  

Resposta

El truncament és un procediment d'abreviació, propi dels registres informals, que consisteix a modificar una paraula existent eliminant-ne una part i conservant-ne el sentit i la categoria sintàctica. En el cas de noms comuns i d'adjectius, es manté la part inicial del mot. Cal tenir en compte, a més, que la forma escurçada s'ha de tractar com una paraula nova, per tant, si cal, s'accentuarà d'acord amb les regles generals d'accentuació. Per exemple:

mani (de manifestació)
poli (de policia)
profe (de professor)
corpo (de corporació)
indepe (de independentista)
tranqui (de tranquil)

Convé notar que l'ús d'aquests mots és restringit i que només s'utilitzen en registres informals i col·loquials. En un registre formal cal mantenir les formes senceres.

 

Classificació

Categoria
Morfologia
Abreviacions