Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

inversió

f. [LC] [ECT] Acció d'invertir; l'efecte.
f. [FIF] Canvi de sentit del corrent elèctric.
[FIF] inversió de fase Canvi de fase d'una ona en pi radians.
[FIF] inversió temporal En fís., transformació teòrica consistent a invertir el temps i les magnituds imparells en el temps.
f. [MT] Transformació geomètrica del pla o de l'espai en la qual cada punt i la seva imatge són alineats amb un punt fix, de manera que el producte de les seves distàncies a aquest punt és una constant.
f. [MU] En mús., transformació d'un tema consistent a imitar els intervals en sentit invers, de manera que els ascendents es tornen descendents i viceversa.
f. [MU] Ordenació d'un acord de manera que la nota més greu no coincideixi amb la fonamental.
f. [FL] Canvi d'ordre lògic d'un element dins una oració.
f. [FLL] Figura retòrica que consisteix en l'alteració de l'ordre habitual de dos mots, com ara el subjecte i el verb o el substantiu i l'adjectiu.
f. [MD] Anomalia consistent en el fet que un o més òrgans es troben al costat oposat al que ocupen normalment.
[MD] inversió uterina Invaginació de l'úter de manera que la part interna es converteix en externa.
f. [ME] [FIF] inversió tèrmica Fenomen pel qual una capa d'aire a la troposfera té una temperatura més elevada que la capa inferior o bé més baixa que la superior.
[ME] [FIF] inversió tèrmica de superfície Inversió tèrmica que es produeix en una capa d'aire que està en contacte amb la superfície terrestre refredada després d'una radiació nocturna forta.
f. [PS] inversió sexual Comportament de l'individu que refusa com a propis els papers del seu sexe.
f. [ECT] Despesa efectuada en béns de capital real durant un període de temps.
10 f. [BI] Mutació cromosòmica en què un segment de cromosoma fa una rotació de 180°.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions