Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 1914/3

Títol

'tan o més' o 'tant o més'? 

Nova gramàtica 

Resposta

Quan es coordinen quantificadors comparatius, com ara en l'oració Aquella casa és tant o més gran que la teva o Aquella casa és tan gran o més que la teva, escriurem tant o tan segons el cas. 

S'usa la forma tan quan a continuació hi ha un adjectiu, un adverbi o un sintagma preposicional i tot seguit la coordinació o més. Per exemple:

Ara mateix tenen problemes tan greus o més que abans.
La catedral és tan lluny o més que l'església de Sant Sever.
Les idees polítiques del seu germà són tan de dretes o més que les del seu pare.

En canvi, s'usa la forma tant si a continuació hi ha la coordinació i tot seguit l'element modificat. Per exemple:

Ara mateix tenen problemes tant o més greus que abans.
La catedral és tant o més lluny que l'església de Sant Sever.

Les idees polítiques del seu germà són tant o més de dretes que les del seu pare.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi

Fitxes relacionades

Abreviacions