Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 1933/5

Títol

'per últim' o 'finalment'? 

Resposta

Per expressar la idea de finalització o conclusió es poden fer servir diverses expressions, com ara finalment, per acabar, a l'últim, per fi o al capdavall. Per exemple:

Primer es va fer la presentació dels membres del jurat, després va començar el sopar i, per acabar, es van lliurar els premis.
I finalment volem explicar que el darrer disc del grup es presentarà a la tardor.

En canvi, l'expressió per últim, malgrat que té un cert ús, no està recollida per la normativa.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions