Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6582/2

Títol

Conjunció 'o' davant d'una paraula començada amb el so de 'o' o 'u' 

Resposta

La conjunció o serveix per expressar una alternativa o contraposició. Per exemple: Escriu al president o al secretari.

En català, aquesta conjunció no s'ha de convertir mai en una u quan va davant d'una paraula que comença amb el so de o o u.

Per tant, cal dir dona o home i no dona u home; tancar o obrir i no tancar u obrir.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions