Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7781/1

Títol

'doncs' o 'perquè'? 

Resposta

La conjunció doncs es fa servir per indicar una conseqüència o conclusió, i és equivalent a per tant. Per exemple:

Ja has acabat de bramar? Doncs ara parlo jo.
Vaig néixer a l'Uruguai però visc a Catalunya. Soc, doncs, uruguaiana i catalana.

Malgrat que de vegades es fa servir la conjunció doncs amb valor causal, aquest ús no és adequat. En aquesta mena de casos, cal utilitzar conjuncions causals, com ara perquè, ja que, atès que, etc. Per exemple:

Ja pots començar a estudiar, perquè l'examen és molt difícil (i no doncs l'examen és molt difícil).
Els responsables han de complir les normes, atès que han de donar exemple
(i no doncs han de donar exemple).

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions