Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 5941/2

Títol

baixar o abaixar? 

Resposta

Cal diferenciar el verb baixar del verb abaixar. El verb baixar pot ser intransitiu i transitiu; en canvi, abaixar és sempre transitiu.

Com a intransitiu, el verb baixar s'utilitza quan les persones o les coses fan l'acció de baixar. Per exemple: Han baixat al jardí, Aquest cap de setmana la temperatura baixarà, Els preus no baixen mai.

Quan es fa servir com a verb transitiu, baixar significa que algú desplaça de dalt a baix alguna cosa o algú. Per exemple: Ja he baixat les maletes, Has de baixar la roba del terrat, Pots baixar el nen de la trona?

En canvi, abaixar significa 'fer que sigui més baix, fer baixar a un nivell inferior, a un grau inferior d'intensitat'. Per exemple: Han abaixat el preu del peatge, Quan el va veure, va abaixar la vista, Abaixa la ràdio, que no et sento.


 

  

 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic general
Abreviacions