Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 1665/2

Títol

clarejar o aclarir? 

Resposta

Tots dos verbs són correctes, però s'utilitzen de manera diferent.

El verb clarejar és intransitiu i té els significats següents:

1. 'tirar a clar': Els cabells li claregen.

2. 'fer-se de dia': Ja clareja.

3. 'ésser clar, no espès': El brou de l'àvia clareja, En aquest indret, el bosc clareja.


Si es vol construir una oració amb complement directe amb el significat 'fer menys fosc', cal fer servir el verb aclarir. Per exemple: El sol li aclareix els cabells.

 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic general
Abreviacions