Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6277/1

Títol

al·locució o elocució? 

Resposta

Totes dues formes són correctes, però tenen significats diferents.

Una al·locució és un discurs breu. Per exemple: L'al·locució del director no em va agradar.

En canvi, una elocució és la manera d'articular els sons. També fa referència a la tria i col·locació dels mots amb què s'expressen els pensaments. Per exemple: Té una elocució molt clara.
 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic general
Abreviacions