Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

o3

interj. [LC] Expressió usada per a adreçar-se a una persona o a una cosa personificada anomenant-la. Gràcies, o déus, d'aquest amor.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions