Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

herbejar

v. intr. [AGR] [LC] Pasturar l'herba dels prats.
intr. [LC] Birbar.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions