Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

ritu

m. [RE] [HIH] [AN] Conjunt de cerimònies d'un culte. Ritu catòlic, bizantí. Els ritus dels gentils. Celebrar una festa segons el ritu.
m. [RE] Cerimònia concreta d'un culte.
m. [HIH] [SO] Norma que regula l'execució d'una acció sacra, d'un sagrament, les cerimònies del culte religiós.
[AN] ritu d'iniciació a) Ritu amb què un membre és admès en una societat.
[AN] ritu d'iniciació b) Ritu que marca la transició a la maduresa social.
[AN] ritu de fecunditat Ritu que pretén propiciar la reproducció de les dones, de la terra o dels animals.
[AN] ritu de pas Ritu que marca la transició d'un estat a un altre, principalment els esdeveniments crítics del cicle vital, com ara el naixement, la transició a l'adultesa, el matrimoni, la mort, etc.
[LC] [RE] ritu de pau Ritu litúrgic de la missa en el qual el celebrant desitja la pau als fidels i aquests entre ells, mitjançant algun signe extern.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions