Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

escagassar

v. tr. [LC] Produir diarrea (a algú). Tots sabem que la xocolata li desbarata el ventre i l'escagassa.
intr. pron. [LC] Tenir diarrea. En Pau s'escagassa de tantes cireres que ha menjat.
intr. pron. [LC] [MD] Decandir-se per un excés d'anar de ventre.
intr. pron. [LC] Cagar-se de por, deixar-se abatre per la por. Quan vaig donar la primera galeta a l'elefant, em vaig escagassar.
intr. pron. [AQ] Un peu dret, una pilastra, etc., torçar-se, cedir, sota la pressió que suporta.
intr. pron. [LC] Escaguitxar-se.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions