Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

descansar

v. intr. [LC] Cessar de fer un exercici, un treball, una activitat, per fer desaparèixer el cansament. Vam aturar-nos a descansar una estona a l'ombra d'un arbre. Treballem tres dies seguits i en descansem un.
v. intr. [LC] per ext. Deixar descansar la terra.
v. intr. [LC] Dormir 1 1 . Bona nit i descansar de gust. El malalt ha descansat tota la nit.
v. intr. [LC] Un cadàver, jaure. Que en pau descansi.
v. intr. [LC] Cessar d'ésser turmentat per un mal, una greu preocupació, etc.
intr. [LC] Tenir plena confiança en l'ajut, en la protecció, etc., d'algú o d'alguna cosa. Ell ara ja no ha de treballar com abans: té un fill en qui pot descansar.
intr. [LC] Recolzar d'una manera estable, ésser suportat per alguna cosa. La volta descansa sobre dos murs fortíssims.
tr. [LC] Deixar de fer treballar (quelcom) per fer desaparèixer el seu cansament, evitar que es deteriori, etc. De tant en tant he de descansar el braç.
tr. [LC] Ajudar (algú) alleujant-li el treball. Té un secretari que el descansa molt.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions