Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

Sant Pau, muntanya de

Topnim

Sant Pau, muntanya de

Municipi

Vilafranca del Peneds

Comarca

Alt Peneds

Concepte

Elevaci (cim, puig, tur...)

Coordenades

3898, 45796
Comissi de Toponmia de Catalunya
Els topnims marcats amb * sn termes acceptats no normatius.