Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

pensar

v. intr. [LC] [FS] Exercir la facultat de concebre, de jutjar, d'inferir. És un home que pensa molt bé. La llibertat de pensar.
v. intr. [LC] [FS] Posseir aquesta facultat. Penso, ergo existeixo.
intr. [LC] pensar en alguna cosa, en alguna persona, a fer alguna cosa Tenir-la o tenir-ho present a l'esperit, no oblidar-la o no oblidar-ho. En qui penses? En què penses? Mai no penses en mi. Ja has pensat en les claus? No les has pas deixades a casa? No he pensat a fer-ho. No he pensat a dir-li-ho: se me n'ha anat de la memòria.
[LC] ni pensar-hi! Expressió per a negar enèrgicament una cosa.
[LC] no pensar en demà No ésser previsor.
intr. pron. [LC] pensar-s'hi No llançar-se a fer una cosa irreflexivament.
tr. [LC] Concebre, judicar, (alguna cosa). Jo et diré el que ells pensen. No diu mai el que pensa. Què penses?
tr. [LC] Tenir el propòsit (de fer alguna cosa). Nosaltres pensem sortir a les sis. Què penses fer?
tr. pron. [LC] Ésser de l'opinió, tenir com a cert. Qui et penses que és? Jo em penso que és boig.
tr. [LC] Veure's en imminent perill (d'una cosa). La patacada ha estat tan forta que he pensat trencar-me una cama.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions