Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

pesseta

f
1 [unitat monetària] peseta.
2 canviar la pesseta fig [perbocar] cambiar la peseta, devolver.
3 fer la primera pesseta fig [fer molts diners] ponerse las botas, hacer dinero.
4 no tenir una pesseta fam no tener una peseta, estar sin un céntimo, no tener un chavo.
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions