Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

clusula de la naci ms afavoridaTERMCAT
Abreviacions