Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7483/1

Títol

fer un toc llarg (dispositius mòbils) 

mantenir pressionat (dispositius mòbils) 

Com es diu to press (dispositius mòbils) en català? 

Resposta

En l'àmbit dels dispositius mòbils, l'expressió fer un toc llarg té el sentit de pressionar de manera sostinguda una zona de la pantalla amb la punta d'un o més dits. Pot anar seguida de les preposicions sobre, damunt, en o a. Generalment es fa un toc llarg sobre la pantalla  per passar d'un mode a un altre o per visualitzar determinades opcions, i, en el cas de l'accés directe a una aplicació, per canviar-ne la ubicació. Per exemple:

Fes un toc llarg sobre la icona i tindràs l'opció de crear una carpeta.
Si fas un toc llarg en la icona, podràs canvia-la de lloc.

Amb aquest mateix significat també es fa servir l'expressió mantenir pressionat. Per exemple:

Si mantens pressionada la icona, tindràs l'opció de crear una carpeta.
 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic especialitzat .Tecnologies de la informació i la comunicació
Abreviacions