Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

PAL plus

Àrea temàtica
Sistemes i serveis de telecomunicació

ca - PAL plus n m
es - PAL plus 
en - PAL plus 

Definició
Sistema de codificació de senyals de televisió en color de definició millorada, per a pantalles panoràmiques, proposat per GRUNDIG l'any 1987 i desenvolupat per un consorci de difusors de televisió (ARD, IRT, ORF, ZDF, SRG i UKIB) i de fabricants (GRUNDIG, NOKIA, PHILIPS, SONY i THOMPSON) l'any 1989. El sistema PAL plus, del qual Televisió de Catalunya ha estat pionera a Espanya, permet la recepció de les imatges en un format panoràmic en què la relació entre la llargada i l'alçària del monitor és de 16:9 en comptes de la relació 4:3 dels monitors convencionals. Les transmissions en PAL plus deixen 144 línies en negre en un receptor convencional de format 4:3, però porten una informació descodificable per un receptor PAL plus que permet que la imatge en format panoràmic disposi de totes les 575 línies. En un televisor en format 4:3, les 144 línies es perden i només hi ha 431 línies actives durant una transmissió en PAL plus.


TERMCAT
Abreviacions