Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

parkinsonisme plus

Àrea temàtica
Malalties i síndromes

Àrea temàtica
Neurologia

ca - parkinsonisme plus n m

Definició
Síndrome parkinsoniana observada en altres malalties neurològiques: paràlisi nuclear progressiva, atròfies multisistèmiques (degeneració estrionígrica, síndrome de Shy-Drager, atròfia olivopontocerebel·losa, síndrome parkinsoniana amb amiotròfia), degeneració corticodentatonígrica, síndromes associades amb demència (síndrome de parkinsonime-demència, esclerosi lateral amiotròfica de Guam, malaltia de Creutzfeld-Jakob, malaltia d'Alzheimer), hidrocefàlia normotensiva, malalties hereditàries (malaltia de Wilson, malaltia de Hallervorden-Spatz, corea de Huntington, neuroacantocitosi).


TERMCAT DEMCAT
Abreviacions