Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

transport

m. [LC] [TRG] Acció de transportar; l'efecte. El transport sol de les caixes costa molt més del que em pensava. Mitjans de transport.
m. [LC] Moviment de l'ànim que transporta algú. En un transport d'ira, d'indignació.
m. [EE] Transmissió d'energia elèctrica en grans quantitats, generalment a través de línies d'alta tensió i a gran distància.
m. [GL] Procés per mitjà del qual els elements rocosos, i detritus en general, són traslladats. Transport de sòlids per saltació, per suspensió.
[IQ] [GL] transport hidràulic Transport de materials sòlids, especialment minerals, per l'acció d'un líquid que es desplaça per un conducte o per un corrent fluvial.
[IQ] transport pneumàtic Transport de materials sòlids, especialment granulats, per l'acció d'un gas que es desplaça per un conducte.
m. [DR] Contracte pel qual hom es compromet a portar personalment persones o mercaderies d'un lloc a un altre per un preu fixat.
m. [DR] Dieta o plus que perceben funcionaris o treballadors, etc., quan han de traslladar-se en un lloc distint de llur residència, per motius laborals.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions