Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

acopar

v tr
1 [cloure] cerrar.
2 [podar] acopar.
3 [un buc] aplastar [por presin lateral].
4 mar acopar.
5 acopar-li fam [anar-se'n] marcharse.

v pron
6 bot [cloure's] cerrarse. Acopar-se una flor, cerrarse una flor.
7 bot [formar copa] acopar intr.
8 agr [una col, un enciam] repollarse.
Enciclopdia Catalana
Abreviacions