Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

ejecutivo -va

adj
1 executiu -iva.
2 [rpido] expeditiu -iva.

m
3 [poder ejecutivo] executiu.

m i f
4 [alto cargo en una empresa] executiu, -iva.

f
5 [junta ejecutiva] executiva.
Enciclopdia Catalana
Abreviacions