Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

le

pron
1 [complemento indirecto del pronombre personal de 3. persona] li. Le dije, le doy, li vaig dir, li dono.
2 [complemento directo del pronombre personal de 3. persona m sing] el. Le veo, el veig.
3 [complemento directo del pronombre personalusted] us, el. Le vi ayer pero no pude hablarle, us (o el) vaig veure ahir per no us (o li) vaig poder parlar.
4 [uso expletivo] [no es tradueix]. Le pregunt a mi hermano si..., vaig preguntar al meu germ si...
5 pl [complemento indirecto delante del verbo] els. El xito les acompaa, l'xit els acompanya.
6 pl [complemento indirecto detrs del verbo] -los. Han acordado no decirles nada, han acordat de no dir-los res.
7 pl [complemento directo de 3. persona m] els. No les he visto pasar, no els he vistos passar.
Enciclopdia Catalana
Abreviacions