Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

digerir

v tr [Se conjuga como: sentir]
1 digerir, pair.
2 fig [una ofensa, una desgracia, etc] digerir.
3 fig [asimilar] digerir. Sabe un poco de todo, pero no ha digerido nada, sap una mica de tot, per no ha digerit res.
4 no poder digerir a uno fig i fam no poder pair alg.
Enciclopdia Catalana
Abreviacions