Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

sufrir

v tr
1 [aguantar, soportar] sofrir. No puede sufrir que le regaen, no pot sofrir que el renyin.
2 [padecer] sofrir, patir. Sufrir una desgracia, sofrir una desgrcia.
3 sofrir, passar. Sufrir un examen, sofrir un examen.
4 [experimentar] sofrir. Sufrir una derrota, sofrir una derrota.
5 sofrir, suportar. Sufrir las consecuencias de, sofrir les conseqncies de.
6 [permitir] sofrir, permetre. No s cmo sufres que lo haga, no s com sofreixes que ho faci.
7 no poder sufrir a alguien (o a algo) fam no poder sofrir alg (o alguna cosa).

v intr
8 patir, sofrir. Sufre del hgado, pateix del fetge.
9 hacer sufrir fer sofrir, fer patir.
Enciclopdia Catalana
Abreviacions