Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

obstante

adj
1 p fr obstant.
2 no obstante [sin embargo] no obstant aix (o aix no obstant), malgrat aix, aix no contrastant, tanmateix, nogensmenys. No obstante, se pudo casar, aix no obstant, es va poder casar.
3 no obstante [a pesar de] no obstant, malgrat, a pesar de. No obstante el impedimento, se pudo casar, no obstant l'impediment, es va poder casar.
4 no obstante que a pesar (o encara, o malgrat) que.
Enciclopdia Catalana
Abreviacions