Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

poder2

m
1 poder. Té poder per a fer-ho, tiene poder para hacerlo. L'imant té el poder d'atreure el ferro, el imán tiene el poder de atraer el hierro.
2 [domini] poder, poderío. El poder dels turcs, el poder de los turcos.
3 [govern, administració] poder. Poder legislatiu, poder legislativo.
4 pl dr poderes. Casar-se per poders, casarse por poderes.
5 arribar a poder de llegar a poder (o a manos) de.
6 caure en poder de caer en poder (o en manos) de.
7 fer el seu poder [fer tots els possibles] hacer lo posible (o todo lo posible), hacer lo imposible, hacer todo lo que está en su mano. Ha fet tot el seu poder en ajudar-te, ha hecho todo lo posible por ayudarte.
8 poder absolut poder absoluto.
9 poder adquisitiu poder adquisitivo.
10 sota el poder de bajo el poder de.
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions