Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

content -a

adj
1 [satisfet] contento -ta, satisfecho -cha.
2 [alegre] contento -ta, alegre.
3 fer content algú dar gusto a alguien.
4 poder estar ben content poder estar bien contento.
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions